Netshop    |    Kurv    |    Vilkår   
 
Vis kurv

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK
Vilkår

Brugsbetingelser
Disse brugsbetingelser er gældende for www.PROBANA.com og andre hjemmesider drevet af PROBANA, (herefter vil disse samlet benævnes hjemmesiden).

Idet forbrugeren går ind på hjemmesiden, accepterer forbrugeren at være underlagt disse brugsbetingelser. Yderligere information om brug af PROBANAs produkter og serviceydelser kan læses i PROBANA Licensbetingelser, som har forrang i forhold til disse brugsbetingelser. Enhver afvigelse fra disse brugsbetingelser skal være skriftlig og underskrevet af PROBANA for at have gyldighed.

Annullering
Forbrugerens tilmelding, og dermed forbrugerens betaling for deltagelse i kurset, er bindende. Hvis forbrugeren annullerer senere end ti uger inden kursets startdato, har forbrugeren ret til tilbagebetaling af 25 % af gebyret. Hvis forbrugeren annullerer senere end seks uger inden kursets startdato, refunderes gebyret ikke. Den private forbruger har 14 dages fortrydelsesret på sit online-køb af vores serviceydelser. Dog frafalder denne ret i tilfælde af, at kurset påbegyndes inden for de 14 dage. Forbrugeren forstår og accepterer, at enhver eventuel fortrydelsesret er ugyldig fra det øjeblik, serviceydelsen tages i brug. I forbindelse med digitale produkter og serviceydelser er fortrydelsesretten ugyldig senest fra det øjeblik, forbrugeren tager login-oplysningerne i brug.

Ophavsret
PROBANA Business School har ophavsret til alt materiale på e-læringsplatformen. Videregivelse eller kopiering af materialet uden skriftlig tilladelse fra PROBANA Business School er derfor ulovlig og vil medføre retsforfølgning med krav om erstatning. Ønsker forbrugeren at videregive eller kopiere dele af materialet, skal forbrugeren rette henvendelse til PROBANA Business School, som herefter tager stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til videregivelse eller kopiering.

Forbrugeren må ikke returnere et produkt og kræve tilbagebetaling herfor, hvis det pågældende produkt er baseret på e-læring, som vi har leveret via e-mail umiddelbart efter køb i PROBANA Business Schools netbutik. Hvis forbrugeren har påbegyndt brugen af en serviceydelse, kan forbrugeren ikke få pengene retur for denne serviceydelse.

Rettigheder til hjemmesiden
Alt indhold på hjemmesiden, herunder layout, tekster, billeder og lyd, er ophavsrettighedsbeskyttet eller varemærkebeskyttet materiale tilhørende PROBANA eller dennes samarbejdspartnere.

Enhver form for brug, kopiering, omdistribuering, videregivelse, offentliggørelse, ændring eller lignende brug af hjemmesidens indhold uden skriftlig tilladelse fra PROBANA er strengt forbudt og kan føre til både civile og strafferetlige sanktioner. For at anvende noget af hjemmesidens indhold skal forbrugeren indgå en aftale med PROBANA.

Ansvarsfraskrivelse
Forbrugeren bærer det fulde ansvar for, samt risiko ved, brug af hjemmesiden. PROBANA kan under ingen omstændigheder holdes erstatningsansvarlig for noget tab, herunder tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af forventet opsparing eller tab af oplysninger, der er lidt som følge af brug af hjemmesiden eller en serviceydelse, som er tilgængelig på hjemmesiden.

PROBANA påtager sig intet erstatningsansvar for hjemmesidens funktionalitet og kan ikke holdes erstatningsansvarlig for fejl i programmer, beregninger, overførsel eller andre fejl, som resulterer i, at forbrugeren modtager ukorrekt eller mangelfuld information.

PROBANA tilbyder ingen form for garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, garantistillinger eller anerkendelser (herunder ubegrænset salgsret, garanti for ikke-krænkelse, stiltiende garanti for salgbarhed eller egnethed til specifikt formål) i forbindelse med hjemmesiden. Alle tilbud er underlagt forbehold for trykfejl, fejlberegninger, ændringer i skatter, told, takster og afgifter samt gældende så længe lager haves.

Links og framing
Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider. PROBANA har ingen kontrol over disse hjemmesider og er derfor under ingen omstændigheder ansvarlig for deres indhold, ligesom PROBANA ikke hæfter for indholdet på disse hjemmesider eller andre hjemmesider i forbindelse hermed.
 
Hjemmesidens indhold må ikke placeres i rammer på tredjeparters hjemmesider (forbud mod framing).
Hyperlinks må kun føre til hjemmesidens forside. Links til underliggende sider kræver forudgående tilladelse fra PROBANA.

Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger
Denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger forklarer vores online indsamling og brug af oplysninger, der identificerer forbrugeren ("Dine Oplysninger").
 
PROBANA respekterer forbrugerens mulighed for at foretage et bevidst valg omkring indsamling og brug af dennes personlige oplysninger. Hjemmesider, vi linker til, kan have anden politik om og praksis ved beskyttelse af personlige oplysninger end PROBANA. Dette gælder såvel for vores tredjeparts samarbejdspartnere som andre hjemmesider. Vi påtager os intet ansvar for disse linkede hjemmesiders politik eller praksis. PROBANA opfordrer derfor forbrugeren til at gøre sig bekendt med disse hjemmesiders politikker samt praksisser.

Oplysninger indsamlet gennem hjemmesiden
Når forbrugeren besøger hjemmesiden, kan visse oplysninger blive automatisk indsamlet som en del af hjemmesidens drift, såsom hvilken hjemmeside, der henviste forbrugeren til os, forbrugerens IP-adresse, e-mail-adresse samt dennes navigations- og købsoplysninger. Disse oplysninger anvendes til at generere brugerprofiler og gøre hjemmesiden personlig i overensstemmelse med forbrugerens interesser. Ved visse lejligheder kan vi bede forbrugeren om oplysninger på online fora. Eksempelvis kan vi bede om brugernavn, password, fødested, fulde navn, telefonnummer, e-mail-adresse, postadresse eller andre oplysninger for online registrering. Vi kan anmode om, at forbrugeren oplyser kreditkortnummer eller andre personligt identificerende oplysninger i forbindelse med gennemførsel af licenstransaktioner og modtagelse af produkter eller serviceydelser. Ligeledes kan vi bede om oplysninger vedrørende alder, hobbyer, indkomst, køn m.fl., såfremt forbrugeren ønsker at deltage i undersøgelser eller andre online aktiviteter.

Det er altid frivilligt for forbrugeren at afgive oplysninger på onlineblanketter. Forbrugeren kan også fravælge at udfylde onlineblanketter. Dog skal forbrugeren være opmærksom på, at en udfyldt onlineblanket i visse tilfælde er en forudsætning for at modtage produkter og serviceydelser.

Brug af personlige oplysninger
Oplysninger, som vi har indsamlet online, opbevares på ubestemt tid. De anvendes til forskellige formål, bl.a. til at gennemføre transaktioner, udvikle produkter og serviceydelser, direct marketing og marketingsanalyser, øge hjemmesidens brugervenlighed samt kundeservice. PROBANA bruger ikke personlige oplysninger til markedsføring (herunder direct e-mails), medmindre forbrugeren har givet os tilladelse til sådan brug.

Videregivelse af personlige oplysninger
PROBANA respekterer forbrugerens privatliv. PROBANA hverken deler eller på anden vis videregiver personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen under følgende omstændigheder:
 
  • Forbrugeren har givet os tilladelse til at videregive personlige oplysninger.
  • Vi er nødt til at dele personlige oplysninger for at kunne levere et produkt eller en serviceydelse, forbrugeren har bedt om.
  • Vi er nødt til at videregive personlige oplysninger til tredjeparts samarbejdspartnere for at kunne levere et produkt eller en serviceydelse.
 
Medmindre andet er anført, må tredjeparter ikke anvende forbrugerens personlige oplysninger til andre formål end at assistere os. I visse tilfælde kan videregivelse af personlige oplysninger være lovmæssigt påkrævet eller nødvendigt for os for at kunne følge retlig procedure, respondere på krav eller beskytte vores virksomheds, medarbejderes, kunders eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

Om Cookies
Når forbrugeren besøger hjemmesiden, placerer vi en tekstfil kaldet en cookie i forbrugerens computers browserhistorik. En cookie er et lille stykke information, som en hjemmeside kan lagre på forbrugerens webbrowser og senere genfinde. Information indsamlet som cookies indeholder dato og tidspunkt for forbrugerens besøg samt forbrugerens registreringsoplysninger, navigations- og købsaktivitet. Cookies kan anvendes til at forbedre forbrugerens brugeroplevelse. De tillader PROBANA og visse af dennes datterselskaber og tredjeparts samarbejdspartnere at genkende oplysninger, såsom lightboxes, forbrugeren har lavet, og cookies hjælper til at definere, hvilket indhold der passer bedst til den enkelte forbrugers behov. Cookies tillader også forbrugeren at genfinde tidligere søgeresultater, tilgå lightboxes og se tidligere fakturaer.

De fleste browsere tillader forbrugeren at afvise cookies, men hvis forbrugeren vælger denne indstilling, vises hjemmesiden muligvis ikke korrekt. Forbrugeren kan frit slette cookies efter sit besøg på hjemmesiden. De fleste browsere indeholder en vejledning i dette.

Marketingmateriale
Hvis forbrugeren ønsker at modtage marketingmateriale fra PROBANA, kan forbrugeren sætte kryds ved denne mulighed på sin online tilmeldingsblanket. Såfremt en online tilmeldingsblanket ikke er tilgængelig kan forbrugeren give sin account executive besked herom.

Hvis forbrugeren har valgt at modtage marketingmateriale, da vedkommende registrerede sig, men ikke længere ønsker at modtage dette materiale, kan forbrugeren til enhver tid afmelde denne service. Det gøres ved at sende en e-mail med besked herom til probana@probana.com. Alternativt kan forbrugeren tage kontakt til sin account executive.

Kontrol, opdatering eller rettelse af personlige oplysninger
Hvis forbrugeren ønsker at kontrollere, revidere eller slette oplysninger, forbrugeren tidligere har givet os, eller opdager, vores nuværende oplysninger er ukorrekte, kan forbrugeren opdatere eller slette sine oplysninger i kontodelen på vores hjemmeside eller ved at sende en e-mail til probana@probana.com.

Navn og password
Forbrugeren er forpligtet til at holde sit brugernavn og password fortroligt og må derfor ikke afsløre det for tredjeparter. Det er forbudt at opnå eller forsøge at opnå adgang til hjemmesiden uden et autoriseret brugernavn og password.

Spørgsmål eller tvivl
Hvis forbrugeren har spørgsmål angående brugsbetingelserne eller PROBANAs overholdelse af "politik om beskyttelse af personlige oplysninger", er forbrugeren altid velkommen til at sende en e-mail til probana@probana.com. Vi vil gøre alt inden for rimelighedens grænser for at identificere og løse ethvert problem.